นำร่องโครงการผู้ว่าห่วงหัวในภาคกลาง

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าห่วงหัว รณรงค์เด็กและเยาวชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ นับเป็นโครงการนำร่องจังหวัดแรกในภาคกลาง ที่ห้องประชุม 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้ว่าห่วงหัว

มีนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว ซึ่งได้ทำงานสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์เมาไม่ขับมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดตั้งชมรมคนห่วงหัวขึ้น และรณรงค์ให้คนไทยสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยเน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีสถิติการสวมหมวกนิรภัยเพียง ร้อยละ 7 ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงของประเทศ ควบคู่ไปกับการรณรงค์เมาไม่ขับ ดังนั้นจึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้จัดหาหมวกนิรภัยมอบให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 700 ใบ ภายใต้ชื่อโครงการผู้ว่าห่วงหัว เพื่อแสดงออกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงความห่วงใยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีต่อเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ ต่อไป และนับเป็นโครงการนำร่องจังหวัดแรกในภาคกลาง ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำขบวนฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ในครั้งนี้ด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth