ปี61รถเมล์ให้บริการครบ28สนามบินภูธร

ทย. จับมือ ขบ.-ทล.-ทช. บูรณาการทำงานร่วมกัน “อาคม” สั่งจัดรถเมล์ให้บริการประชาชน 28 สนามบินภายในปี 61 ยกขอนแก่นเป็นต้นแบบ ย้ำในอนาคตต้องเชื่อมสถานีรถไฟด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.)

ประกอบด้วย 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้มีบริการรถโดยสารสาธารณะภายในท่าอากาศยาน ระหว่าง ทย. กับ ขบ. และ 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่าง ทย. ทล. และทช. ซึ่งการลงนามดังกล่าว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติภารกิจแบบบูรณาการ ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการวิชาการ และการประสานงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธาน
              
นายอาคม กล่าวว่า ปัจจุบันสนามบินในสังกัด ทย. 28 แห่ง พบว่า ผู้โดยสารยังมีข้อจำกัดในการเดินทาง ดังนั้นต้องทำให้สนามบินทุกแห่งมีการเชื่อมต่อระหว่างสนามบิน ตัวเมือง ซึ่งต้องทำให้ได้หลายระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้ระบบการต่อเชื่อมพื้นฐานที่สุด คือ รถโดยสารประจำทาง โดยได้เริ่มนำร่องแล้วที่สนามบินขอนแก่น มีสมาร์ทบัสซิตี้ของเอกชนวิ่งให้บริการ 2 สาย ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นแบบได้ อย่างไรก็ตามตั้งเป้าว่าทุกสนามบินต้องมีรถโดยสารประจำทางให้บริการประชาชนภายในปี 61

นายอาคม กล่าวต่อว่า ได้เน้นย้ำด้วยว่านอกจากเชื่อมต่อทางรถโดยสารประจำทางแล้ว ในอนาคตจะต้องเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟด้วย รวมทั้งในการออกแบบสนามบิน รวมทั้งรถโดยสาร ต้องคำนึงถึงผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้ใช้งานได้แบบสะดวก และปลอดภัย ส่วนความร่วมมือการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานนั้น ได้เน้นย้ำ ทล. และทช. ต้องช่วยกันดูแล โดยเฉพาะในช่วงเกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมที่ จ.นครศรีธรรมราช และสกลนคร ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เข้าไปช่วยตรวจสอบความแข็งแรงของรันเวย์ ปรับปรุงถนนทางเข้าสนามบิน การดูแลซ่อมแซมสาธารณูปโภคในสนามบิน เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews